Koperfam:kominki
Koperfam - logo
   

Kominki, wkłady kominkowe - informacje

powrót powrót | strona główna home
 
Prawidłowy montaż kominka   menu menu
Warunkiem prawidłowego i długoletniego funkcjonowania wkładów i kaset kominkowych oraz bezpieczeństwa, jest bardzo dokładna i wykonana według ścisłych zasad instalacja urządzenia. 

Biorąc pod uwagę wszystkie zalety wkładów i kaset kominkowych, należy liczyć się ze stale rosnącym zainteresowaniem tego typu urządzeniami, głównie ze względu na bezpieczeństwo użytkowania. Jak wspominane było na wstępie urządzenia te mogą stanowić idealne źródło ciepła w budynkach mieszkalnych (patrz. Systemy dystrybucji gorącego powietrza).

Instalacja wkładu i budowa kominka
 -
Umiejscowienie kominka

Należy sprawdzić wytrzymałość fundamentu lub stropu - „przeciętny kominek” waży co najmniej 500 kg.
Sprawdzić czy w otoczeniu kominka nie ma żadnych instalacji hydraulicznych, elektrycznych itp.
Wziąć pod uwagę funkcjonalność pomieszczenia - np. nie należy montować kominka w korytarzu.
Pamiętać o bezpieczeństwie przeciwpożarowym - posadzka przed kominkiem (minimum 50 cm) powinna być wykonana z materiałów niepalnych, a meble, sprzęt RTV powinny być oddalone od kominka o co najmniej 80 cm.

Warunki poprawnego działania kominka   menu menu
 1. Wkład lub kaseta są zamontowane na specjalnych nóżkach lub na wzmocnionej płycie. Konstrukcja stropu jest wzmocniona w zależności od potrzeb.
 2. Odpowiednie wymiary obudowy kominkowej umożliwiają umieszczenie wkładu lub kasety w bezpiecznej odległości od podłoża.
 3. Wykonano zarówno wlot powietrza konwekcyjnego, jak i wlot powietrza do spalania (minimalna powierzchnia wlotu powietrza jest ściśle określona dla każdego typu urządzenia). Musi być doprowadzony dopływ powietrza z zewnątrz, powinna być możliwość zamykania przepływu tego powietrza - aby uniknąć strat ciepła w pomieszczeniu, gdy kominek jest nieużywany.
 4. Zachowano odpowiednią przestrzeń między wkładem lub kasetą a obudową umożliwiającą ruch powietrza konwekcyjnego .
 5. Usunięto wszystkie przedmioty łatwo palne oraz podlegające zniszczeniu pod wpływem wysokiej temperatury. Izolację termiczną ścian i elementów obudowy wykonano z ognioodpornej wełny mineralnej z warstwą folii aluminiowej.
 6. Przewód dymowy połączono starannie z króćcem pod katem 45o za pomocą specjalnej obejmy lub silikonu. W najnowszych modelach wkładów przewód dymowy jest wkładany do wnętrza urządzenia. Połączenie takie gwarantuje, że skropliny z komina będą spływać bezpośrednio do paleniska.
 7. Moderator ciągu, czyli automatyczny regulator ciągu - zainstalowano go w takim miejscu , aby był widoczny i łatwo dostępny.
 8. Zainstalowana kratka rewizyjna umożliwia kontrolę i ewentualne naprawy.
 9. Okap wykonano z ognioodpornych materiałów (np. z profili stalowych, ognioodpornych płyt gipsowo-kartonowych z izolacją z wełny mineralnej z folią aluminiową ).
 10. Kratkę wylotu ciepłego powietrza umieszczono na wysokości min. 30 cm od sufitu. Sufit wokół kominka wykonano z ognioodpornych materiałów.
 11. Komora dekompresyjna znajduje się tuż nad górną krawędzią kratki wylotu powietrza. Chroni ona strop przed działaniem gorącego powietrza. Komora jest izolowana. Powinny być w niej zainstalowane dwie małe kratki: wylotu tuż przy suficie i wlotu nieco niżej.
 12. Połączenie kominka z kominem wykonano w ten sposób, że sadze i skropliny spływają do paleniska. Stożkowy kształt połączenia zapobiega gromadzeniu się sadzy. Komin rozpoczyna się co najmniej 5 cm poniżej sufitu.
 13. Konstrukcja komina jest szczelna, a przekrój odpowiedni do wybranego urządzenia. Właściwa jest też izolacja oraz obudowa przewodu kominowego zapobiegająca schładzaniu się spalin.
 14. Przewód kominowy jest zaizolowany i zachowana jest bezpieczna odległość od elementów łatwo palnych.
Dobra izolacja komina zapobiega szybkiemu schłodzeniu spalin. Komin ma jednolity przekrój na całej długości. Daszek na wylocie komina uniemożliwia przedostanie się opadów atmosferycznych do środka.

Kominek w starym domu   menu menu

Nawet, jeżeli w naszym domu lub mieszkaniu nie było dotychczas kominka, podczas najbliższego remontu warto go zainstalować. Wcześniej jednak powinniśmy sprawdzić czy warunki techniczne naszego budynku pozwalają na zainstalowanie kominka lub nowoczesnej „kozy”.

Bez względu na to czy będzie to kominek z paleniskiem zamkniętym czy otwartym lub wolno stojącego pieca, podstawowe zasady lokalizacji są takie same.

Co jest niezbędne do prawidłowego spalania w kominkach lub „kozach”?   menu menu

Powietrze dla kominka!
Nawet najdokładniej wybudowany kominek i odpowiednie drewno nie zagwarantują dobrego działania kominka - zarówno otwartego jak i zamkniętego, jeżeli nie zapewni się wystarczającej ilości powietrza do spalania.

Niedostateczna ilość powietrza do spalania to najczęstsze powody złego funkcjonowania kominków.

Kominek otwarty potrzebuje bardzo dużo tlenu - zużywa ok. 200 - 1000 m3 powietrza w ciągu godziny. Kominki za paleniskami zamkniętymi potrzebują tylko ok. 6-8 m3. Wynika z tego, że kominek otwarty wysysa w ciągu godziny kilkanaście razy więcej powietrza niż kubatura pomieszczenia, w którym się znajduje.

Kominek otwarty podczas palenia zasysa powietrze całą powierzchnią otworu paleniska. Zatem im większe pole przekroju otworu, tym więcej powietrza z pomieszczenia zostaje wciągnięte do komina.

Poprzednio kiedy domy nie były tak szczelne jak obecnie, pewna ilość świeżego powietrza dostawała się do domu w sposób naturalny - poprzez nieszczelności w drzwiach i w oknach. Powodowało to jednak, że osoby przebywające przy kominku mogły odczuwać nieprzyjemny przeciąg.Obecnie, kiedy domy buduje się w technologii bardzo szczelnej, kominki - a w szczególności kominki otwarte - mogą spowodować powstanie silnego podciśnienia, co z kolei spowoduje cofanie się dymu na pomieszczenie. Dlatego też konieczne jest doprowadzenie do kominka świeżego powietrza z zewnątrz.

kominki
Pomimo, że zużycie powietrza podczas spalania we wkładach i kasetach kominkowych jest znacznie mniejsze, również w tym przypadku zaleca się doprowadzenie powietrza do paleniska. Coraz częściej urządzenia te są wyposażone we wloty powietrza do paleniska, do których podłącza się powietrze z zewnątrz.

 
góra góra | powrót powrót | strona główna home   kominki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kominki  
 © www.kominki.org.pl. Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą autora.
 

Copyright © 2010 www.kominki.org.pl