Koperfam:kominki
Koperfam - logo
   

Kominki, wkłady kominkowe - informacje

powrót powrót | strona główna home
 
Dokonując wyboru wkładu lub kasety kominkowej nie należy kierować się wyłącznie ceną urządzenia. Należy przede wszystkim wziąć pod uwagę koszty eksploatacji, wynikające z ww. parametrów urządzenia, komfort i bezpieczeństwo użytkowania, zastosowane rozwiązania techniczne gwarantujące długowieczność urządzenia oraz warunki gwarancji.
Kominek potrzebuje powietrza

Nawet najdokładniej wykonany montaż nie zagwarantuje dobrego działania kominka - zarówno otwartego jak i zamkniętego, jeżeli nie zapewni się wystarczającej ilości powietrza do spalania.

Niedostateczna ilość powietrza do spalania to najczęstsze powody złego funkcjonowania kominków. Niestety spraw ta jest często w Polsce pomijana zarówno przez wykonawców, architektów jak i inwestorów.

Głęboki wdech
Bez względu na rodzaj kominka do spalania drewna potrzebne jest powietrze.

Kominki otwarte mają bardz dużę zapotrzebowanie powietrza. W takich kominkach tylko cześć zasysanego do paleniska powietrza ma bezpośredni kontakt z drewnem. Znacznie większa część powietrza - nawet do 2000 m3/h na 1 kg drewna - przepływa obok drewna, nie biorąc udziału w procesie spalania. Powietrze to unosi znaczną część wytworzonej energii do komina.

O wiele bardziej oszczędne pod tym względem są kominki za paleniskami zamkniętymi (kasetami lub wkładami kominkowymi lub też kozami) - potrzebują tylko ok. 6-8 m3/h na 1 kg drewna). W przypadku nowoczesnych wkładów i pieców na drewno jest znacznie większa kontrola nad przepływem powietrza w palenisku i większość powietrza zasysanego do paleniska bierze udział w efektywnym wytwarzaniu energii cieplnej.

Dla lepszego wyobrażenia problemu - kubatura pokoju o powierzchni 35 m2 wynosi ok. 95 m3.

Z powyższego wynika więc, że kominek otwarty wysysa z naszego domu w ciągu godziny kilkanaście razy więcej powietrza niż kubatura pomieszczenia, w którym się znajduje.

Kominek otwarty podczas palenia zasysa powietrze całą powierzchnią otworu paleniska. Zatem im większe pole przekroju otworu, tym więcej powietrza z pomieszczenia zostaje wciągnięte do komina.

Szczelne budownictwo - duże ryzyko podciśnienia
Kiedyś nasze domy nie były tak szczelne. Dlatego zawsze trochę świeżego powietrze dostawało się do domu w sposób naturalny poprzez różne nieszczelności - w drzwiach i w oknach.

Jednym z podstawowych założeń nowoczesnego budownictwa to minimalizacja strat ciepła, między innymi poprzez uszczelnienie budynków. W takiej sytuacji bardzo ważne jest zapewnienie prawidłowego bilansu „powietrznego”.

Komin, do którego podłączony jest kominek, wytwarza odpowiedni podciśnienie, dzięki któremu zasysany jest dym z paleniska. W przypadku gdy budynek jest szczelny w pewnym momencie może powstać tak duże podciśnienie, że dym zacznie cofać się do pomieszczania. W konsekwencji tego podczas otwarcia drzwiczek wystąpi cofanie się dymu do pomieszczenia, w którym usytuowany jest kominek.

Zawsze należy doprowadzić
Bez względu czy myślimy o zainstalowaniu kominka otwartego, z wkładem lub kozy konieczne jest doprowadzenie powietrza z zewnątrz.

Powietrze należy doprowadzić możliwie blisko paleniska, lub pod palenisko (pod drewutnią). Powietrze doprowadza się z zewnątrz, przewodem wentylacyjnym. Kształt i materiał z jakiego wykonane jest doprowadzenie powietrza nie ma znaczenia. Ważny jest natomiast przekrój - w przypadku kominków zamkniętych lub kóz min. O 160mm (lub powierzchnia 200cm2).

Jeżeli okazuje się, że kanał doprowadzający powietrze nie jest wystarczający można jako uzupełnienie stosować tzw. nawiewniki w oknach.

Instalując doprowadzenie powietrza należy pamiętać o kilku zasadach:
  • konieczne jest zastosowanie przepustnicy, której zamknięcie zabezpieczy przed stratami ciepła, gdy kominek nie jest używany,
  • nigdy nie doprowadzamy powietrza z garażu, piwnicy i od strony ulicy, gdyż w ten sposób kurz i nieprzyjemne zapachy dostana się do pomieszczeń ogrzewanych kominkiem; kanał doprowadzający powietrze z zewnątrz musi być szczelny,
  • powietrze z zewnątrz należy pobierać z kierunku zachodniego, z którego najczęściej wieją wiatry w Polsce (wiatry dominując) - w przypadku bardzo silnych powiewów wiatru z drugiej strony budynku powstaje podciśnienie i zamiast zasysać powietrze do kominka, powietrze będzie wydmuchiwane.

Jeżeli nie ma możliwość doprowadzenia powietrza dołem (czyli w posadzce lub po podłoga, można doprowadzić powietrze od góry - np. z nieużywanego poddasza lub strychu.

Wtrysk bezpośredni   menu menu
W przypadku kaset, wkładów kominkowych oraz nowoczesnych kóz stosuje się również bezpośrednie doprowadzenie powietrza do paleniska. W takim przypadku wlot powietrza do paleniska jest przeważnie wyposażony już w możliwość regulacji lub całkowitego zamknięcia. Należy jednak pamiętać, że każdy kominek z wkładem lub kasetą kominkową lub koza wyposażony w bezpośrednie doprowadzenie powietrza do paleniska z zewnątrz, będzie cały czas pobierał pewną ilość z pomieszczenia - przez szczeliny powietrzne wokół szyby drzwiczek (zwłaszcza we wkładach z kurtyną powietrzną) lub podczas palenia przy otwartych drzwiczkach (wtedy całe powietrze do spalania jest pobierane bezpośrednio z pomieszczenia).

Uwaga: Przepisy dotyczące miedzy innymi ww. spraw są określone w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

 
góra góra | powrót powrót | strona główna home   kominki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kominki  
 © www.kominki.org.pl. Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą autora.
 

Copyright © 2010 www.kominki.org.pl