Koperfam:kominki
Koperfam - logo
   

Kominki, wkłady kominkowe - informacje

powrót powrót | strona główna home
 

Kominek ogrzewa dom   menu menu

Solidny wkład kominkowy sprawia, ż będący dotychczas właściwie tylko dekoracją kominek może ogrzać cały dom. Gaz i węgiel drożeją, a drewno jest ciągle tanie, łatwo dostępne. Warto przemyśleć możliwość ogrzewania swojego domu przy pomocy kominkowego systemu ogrzewania.

Tradycyjne kominki otwarte   menu menu
Kominki z otwartymi paleniskami od dawna goszczą w naszych domach. Początkowo stanowiły jedyne źródło ciepła, obecnie budowane są głównie w celach dekoracyjnych. Ze względu jednak na łatwą dostępność drewna oraz stosunkowo niską cenę tego źródła energii, takie kominki często traktuje się jako awaryjne źródło ciepła zarówno w domach mieszkalnych, jak i letniskowych.

Tradycyjne kominki to kominki otwarte z wymurowanym paleniskiem. Już od wieków próbowano wykorzystać w jak najlepszy sposób ciepło powstające podczas spalania drewna w kominku. Opracowano kilka metod, np.:

  • Dookoła paleniska montowane były rury lub dodatkowa komora powietrzna z wymiennikiem ciepła, gdzie ogrzewane było powietrze a następnie wydmuchiwane na pomieszczenie.
  • W palenisku umieszczane były wężownice, które zasilały układ centralnego ogrzewania lub wytwarzały ciepłą wodę.

Czy kominek otwarty może ogrzać dom?   menu menu
W kominkach otwartych głównym źródłem ciepła jest promieniowanie z komory spalania.

Prawidłowo wykonany kominek otwarty może jednak jedynie stanowić dodatkowe źródło ciepła w pokoju. Na pewno nie ogrzeje całego domu.

Należy wziąć pod uwagę, że tylko ok. 10-20% energii powstającej podczas spalania drewna w prawidłowo pobudowanym kominku otwartym pozostaje w pomieszczeniu w postaci ciepła. Większość energii ucieka bezpowrotnie do komina - dla porównania w kominkach z wkładami aż 80% pozostaje w domu.

Również zużycie drewna w kominach otwartych jest o wiele większe - do uzyskania 10 kW energii cieplnej w palenisku otwartym potrzeba od 10 do 20 kg drewna – podczas gdy w nowoczesnym wkładzie kominkowym tylko ok. 3,5 kg.

Poza tym pozostawienie kominka otwartego bez kontroli stwarza duże ryzyko pożaru.

Dlatego kominek otwarty należy traktować bardziej jako element dekoracji, natomiast myśląc o funkcjach dogrzewających naszego kominka należy zdecydować się na tzw. wkłady kominkowe.

Nowoczesne kominki   menu menu
To właśnie wyżej wymienione wady sprawiły, że na początku lat 70. naukowcy zaczęli prowadzić badania nad nowym wykorzystaniem energii cieplnej powstającej podczas spalania drewna. Nowoczesne kominki wyposażone są w tzw. wkłady lub kasety kominkowe – w dużym uproszczeniu zamknięte paleniska wykonane z materiałów odpornych na wysokie temperatury oraz dobrze akumulujących ciepło, np. stal, żeliwo, szamot.

Podstawowa różnica między wkładem a kasetą kominkową polega na ich zastosowaniu. Konstrukcja kasety kominkowej pozwala na zainstalowanie jej w już istniejącym kominku bez wykonywania większych przeróbek. Ze względu jednak na mniejsze wymiary, kasety kominkowe są jednak bardzo często instalowane w nowych kominkach w mniejszych pomieszczeniach.

Wkłady kominkowe natomiast są przeznaczone do kominków nowych, budowanych od podstaw.

Technologia wkładów i kaset kominkowych została opracowana podczas kryzysu energetycznego w latach 70. Ówczesne badania wykazały, że drewno jest bardzo efektywnym, odnawialnym i ekologicznym źródłem energii. Koniecznym stało się skonstruowanie takich urządzeń, które gwarantowałyby pełną kontrolę procesu spalania drewna, redukując emisję szkodliwych związków i wykorzystując maksymalnie energię cieplną. Podczas prac konstruktorskich nad pierwszymi wkładami kominkowymi bardzo ważnym aspektem było również zapewnienie przyszłemu użytkownikowi walorów estetycznych. Ponieważ już wtedy kominki tradycyjne były w Europie Zachodniej bardzo popularne, badania skupiły się na urządzeniu, które mogłoby być wykorzystane zarówno w już istniejących kominkach otwartych oraz w nowo budujących się kominkach.

Początkowo wkłady kominkowe były stosowane do ogrzewania pojedynczych pomieszczeń. Jednak wraz z usprawnieniem parametrów technicznych tych urządzeń stwierdzono, że wkład kominkowy z dobrze zaprojektowanym systemem dystrybucji gorącego powietrza może stanowić jedyne źródło ciepła w domach.

Obecnie wkłady kominkowe najlepszych producentów są w stanie ogrzewać budynek o kubaturze do ok. 400 m3. Jednocześnie są to urządzenia gwarantujące pełne bezpieczeństwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Warto również zwrócić uwagę, iż z punktu widzenia ochrony środowiska wkłady kominkowe są jednym z najbardziej ekologicznych źródeł ciepła (spaliny wydostające się z wkładów kominkowych są o wiele bardziej czyste niż z kominków otwartych, nie mówiąc już o spalinach powstających podczas spalania gazu, ropy czy węgla).

 
góra góra | powrót powrót | strona główna home   kominki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kominki  
 © www.kominki.org.pl. Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą autora.
 

Copyright © 2010 www.kominki.org.pl