Koperfam:kominki
Koperfam - logo
   

Kominki, wkłady kominkowe - informacje

powrót powrót | strona główna home
 
APROBATY TECHNICZNE   menu menu
Obecnie wszystkie wkłady i kasety kominkowe sprzedawane w Polsce muszą posiadać Aprobatę Techniczną wystawioną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL”. Aprobata jest dokumentem stwierdzającym, że wkład lub kaseta kominkowa spełnia wszystkie warunki dopuszczające je w świetle polskiego prawa budowlanego do stosowania w budownictwie, spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania i szeregu innych kryteriów. Z uwagi na brak Polskiej Normy na wkłady i kasety kominkowe posiadanie Aprobaty Technicznej w Polsce jest obowiązkowe.

Posiadanie ważnej Aprobaty Technicznej na wkłady/kasety kominkowe upoważnia do oznaczania wyrobu tzw. znakiem budowlanym. Umieszczanie znaku budowlanego jest obowiązkowe i oznacza, że wyrób dopuszczony został do obrotu.

W Polsce nie mamy jeszcze własnych norm dotyczących wymogów konstrukcyjnych wkładów i kaset kominkowych oraz sposobu instalacji tych urządzeń. Prace nad opracowaniem norm będą dążyły do ujednolicenia ich z normami europejskimi.
W Europie Zachodniej liczba producentów oferujących wkłady i kasety kominkowe jest dość duża. Na dzień dzisiejszy nie zostały jednak jeszcze opracowane wspólne normy na urządzenia typu wkłady i kasety kominkowe. Najbardziej powszechnymi normami, do których odnosi się większość producentów są normy francuskie (NFD 35376) oraz niemieckie (DIN 18891 oraz DIN 18895). Określają one warunki bezpieczeństwa, które muszą spełniać urządzenia oraz metody przeprowadzania badań i dokonywania pomiarów parametrów grzewczych (sprawdza się temperaturę spalin, wytrzymałość urządzenia, nagrzanie elementów służących do regulacji, ustala się sprawność, sprawdza się moc nominalną podaną przez producenta). Ważnym testem wg normy NFD 35376 z punktu widzenia użytkownika jest badanie klasyfikujące urządzenie pod względem czasu pracy bez dokładania opału. Urządzenia zostały podzielone na następujące kategorie:
  • A - urządzenie dekoracyjne (brak wymagań co do czasu utrzymania żaru)
  • I - urządzenie utrzymujące żar poniżej 10 godz.
  • C - urządzenie utrzymujące żar minimum 10 godz.
Wkłady kominkowe a systemy ogrzewania budynków   menu menu
Podczas ostatnich lat prowadzono liczne badania rozwojowe mające na celu opracowanie funkcjonalnych systemów grzewczych opartych o wkłady kominkowe. Najbardziej popularnym stał się system potocznie zwany systemem Dystrybucji Gorącego Powietrza (skrót DGP). W systemie takim czynnikiem grzewczym jest powietrze.

System DGP najlepiej uwzględnić jest już na etapie projektowania domu. Istnieje wtedy możliwość najbardziej dogodnego usytuowania kominka (a tym samym odpowiednio dobranego komina), dokonanie zmiany układu pomieszczeń, zaplanowania w ścianach przebiegu kanałów, w których zainstalowane zostaną później przewody rozprowadzające ogrzane powietrze.

Obecnie przygotowywane są nawet projekty domów, w których głównym źródłem ciepła jest system ogrzewania kominkowego. W takich projektach kominek jest zawsze umieszczany centralnie w budynku, tak aby odległości rur rozprowadzających ogrzane powietrze były minimalne.

Oczywiście zainstalowanie w już istniejącym z zamieszkanym domu jest również możliwe. Dobrą okazją na decyzję o zainstalowaniu systemu DGP w takim przypadku jest remont - przeróbki są wówczas stosunkowo proste i niezbyt kosztowne.

Należy jednak pamiętać, iż opracowanie sprawnego systemu DGP wymaga wykonania projektu technicznego. Dlatego wszelkie prace z tym związane należy powierzyć fachowej firmie z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.

Źródło ciepła – wkłady kominkowe   menu menu
Powietrze przepływa między korpusem wkładu kominkowego a elementami, z których wykonana jest obudowa kominkowe. Tam też zostaje ogrzane przez wkład kominkowy.

Wewnętrzne elementy obudowy kominkowej oraz okapu są dokładnie zaizolowane (przy użyciu specjalnej, ognioodpornej wełny mineralnej powleczonej folią aluminiową). W ten sposób następuje szybsze ogrzanie powietrza, a elementy otaczające wkład kominkowy nie są narażone na działanie wysokich temperatur.

Ogrzane powietrze unosi się konwekcyjnie w górną cześć okapu, gdzie znajdują się wyloty do których podłączone są przewody rozprowadzające.

Z turbiną lub bez?   menu menu
W prostszych systemach ogrzewania kominkowego ciepłe powietrze rozprowadzane jest konwekcyjnie. Takie rozwiązanie ma jednak swoje ograniczenia, np. ciepłe powietrze może być rozprowadzane na bok tylko na odległość 3 m od osi kominka, oraz powietrze nie może być rozprowadzane do zbyt wielu pomieszczeń. Z drugiej strony to właśnie taki system jest w pełni niezależny i niezawodny.

W przypadku większych budynków system DGP należy wyposażyć w elektryczną turbinę wymuszającą przepływ powietrza. Są to specjalne, wygłuszone turbiny. Ze względu na rodzaj zastosowanej turbiny można wyróżnić:
  • System DGP działający na zasadzie ciśnienia wytwarzanego przez turbinę umieszczoną pod wkładem – takie rozwiązanie z wykorzystaniem tzw. turbin nadmuchowych na „zimne powietrze” mają mniejszą wydajność – przepustowość ok. 150 m3/godz.
  • System DGP działający na zasadzie podciśnienia wytwarzanego przez turbinę umieszczoną nad kominkiem – turbiny na „gorące powietrze” posiadają przepustowość nawet do 600 m3/godz. i są w stanie rozprowadzić powietrze nawet do 8-10 pomieszczeń
Często stosowanym elementem systemu DGP jest filtr powietrza, którego funkcją jest wychwytywanie kurzu. Filtr montowany jest zazwyczaj nad kominkiem w taki sposób aby był do niego łatwy dostęp (konieczne podczas okresowego czyszczenia).

Stosowane obecnie turbiny wyposażone są w czujniki, które mogą automatycznie sterować pracą systemu DGP, np.: załączać turbinę przy danej temperaturze powietrza w okapie, wyłączać turbinę gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie zaprogramowany poziom.

 
góra góra | powrót powrót | strona główna home   kominki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kominki  
 © www.kominki.org.pl. Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą autora.
 

Copyright © 2010 www.kominki.org.pl